Ευχαριστίες


     Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

     Τον κύριο Δημήτρη Μανώλη για την κατασκευή της προηγούμενης ιστοσελίδας μας.

     Το περιοδικό Science και τον κύριο Νίκο Σερβετά για την δημιουργία των σχημάτων που συνοδεύουν
       τη θεωρία.

     Όλους τους φίλους και συνεργάτες για την συμβολή τους με ιδέες και παρατηρήσεις για την κατασκευή και τη συνεχή ενημέρωση της νέας μας ιστοσελίδας.

Επιστροφή στα  Νέα - Ανακοινώσεις